Slávik Slovenska - Doterajší víťazi

Víťazi doterajších ročníkov SLÁVIKA SLOVENSKA (1991 – 2013)

1. ročník – Bratislava 1991
MICHAL SEREDIČ (Nitra)

2. ročník – Banská Bystrica 1992
MICHAL ČIERNY (Bratislava)

3. ročník – Ružomberok 1993
JAROSLAV PAVLIGA (Stará Lesná)

4. ročník – Bardejov 1994
LUCIA UKROPCOVÁ (Rohožník)

5. ročník – Piešťany 1995
MICHAL STÍSKAL (Stará Turá)

6. ročník – Piešťany 1996
I. kategória MÁRIA ČÍROVÁ (Zavar)
II. kategória ZUZANA PÍŠOVÁ (Kanianka)

7. ročník – Lučenec 1997
I. kategória FRANTIŠEK GREGA (Bratislava)
II. kategória DANIELA HIKANÍKOVÁ (Papradno)

8. ročník – Sabinov 1998
I. kategória STANISLAV BAŇAS (Pečovská Nová Ves)
II. kategória JÁN MORÁVEK (Ivanka pri Dunaji)

9. ročník – Bratislava 1999
I. kategória LEÓNA NADÁNYIOVÁ (Kežmarok)
II. kategória MÁRIA ČÍROVÁ (Zavar)

10. ročník – Nitra 2000
I. kategória TERÉZIA KUBASÁKOVÁ (Liesek)
II. kategória JÁN SOTÁK (Lúčka)

11. ročník – Nové Mesto nad Váhom 2001
I. kategória ĽUBICA MORIAKOVÁ (Humenné)
II. kategória DANIEL GOGA (Vyšný Žipov)

12. ročník – Šaľa 2002
I. kategória DOROTA BALCIAROVÁ (Rimavská Sobota)
II. kategória DANIELA SADLOŇOVÁ (Púchov)

13. ročník – Prešov 2003
I. kategória DOROTA BALCIAROVÁ (Rimavská Sobota)
II. kategória ANNA ŠEFČÍKOVÁ (Brezovica)

14. ročník – Trnava 2004
I. kategória LUCIA JACKOVÁ (Lipany)
II. kategória FILIP KAVOŇ (Spišská Nová Ves)

15. ročník – Trenčianske Teplice 2005
I. kategória PAULÍNA OVÁDKOVÁ (Trenčín)
II. kategória LENKA SPODNIAKOVÁ (Lučenec)

16. ročník – Košice 2006
I. kategória MIRIAM BYSTRIČANOVÁ (Likavka)
II. kategória DENISA KOPAČKOVÁ (Bratislava)

17. ročník – Zvolen 2007
I. kategória MARIANNA VASILENKOVÁ (Svidník)
II. kategória MARTINA KERTÉSZOVÁ (Nitra)
III. kategória ANNA ŠEFČÍKOVÁ (Brezovica)

18. ročník – Zlaté Moravce 2008
I. kategória HANKA PAULEOVÁ (Prievidza)
II. kategória MIRIAM BYSTRIČANOVÁ (Likavka)
III. kategória ERIKA ŠUTÁ (Kysucký Lieskovec)

19. ročník – Žilina 2009
I. kategória NIKOLA ROVŇÁKOVÁ (Michalovce)
II. kategória VANESA KOKYOVÁ (Bratislava)
III. kategória DENISA KOPAČKOVÁ (Bratislava)

20. ročník – Bratislava 2010
I. kategória VIKTÓRIA BELAYOVÁ (Bratislava)
II. kategória ANNA LUKÁČOVÁ (Ružomberok)
III. kategória TATIANA MATKOVČÍKOVÁ (Hlohovec)

21. ročník – Piešťany 2011
I. kategória PAULÍNA ŠOLCOVÁ (Bratislava)
II. kategória ANDREA SOKOĽÁKOVÁ (Stará Ľubovňa)
III. kategória DANIELA HOLOMANČINOVÁ (Vranov n/Topľou)
Cena Petra Dvorského: ANNA LUKÁČOVÁ (Ružomberok)

22. ročník – Rybník 2012
I. kategória LAURA RENDEKOVÁ (Lučenec)
II. kategória HANA PAULEOVÁ (Prievidza)
III. kategória MARIANNA ČUCHTOVÁ (Sedlice)
Cena Petra Dvorského: IVANA ŠRÁMEKOVÁ (Rybník)

23. ročník – Vráble 2013
I. kategória LAURA ILEČKOVÁ (Nitra)
II. kategória SAMUEL ADAM (Sedlice)
III. kategória DOROTA TÓTHOVÁ (Košice)
Cena Petra Dvorského: MIROSLAVA SZUNYAIOVÁ ( Rimavská Sobota)

24. ročník – Pezinok 2014
I. kategória: SÁRA VARŠOVÁ, ZUŠ Heľpa (Banskobystrický kraj)
II. kategória: TERÉZIA PODHRADSKÁ, ZUŠ Štefánika, Pov.Bystrica (Trenčiansky kraj)
III. kategória: PAULÍNA PILÁCIKOVÁ, ZŠ Brvnište (Trenčiansky kraj)
Cena Petra Dvorského: DOMINIKA PAŇKOVÁ, ZUŠ Svidník (Prešovský kraj)

24. ročník – Bratislava 2014
I. kategória: VANDA MARINČÁKOVÁ, ZŠ Laborecká, Humenné (Prešovský kraj)
II. kategória: LAURA RENDEKOVÁ, Gymnázium B.S.Timravy, Lučenec (Banskobystrický kraj)
III. kategória: PAULÍNA ŠOLCOVÁ, ZUŠ Exnárova, Bratislava (Bratislavský kraj)
Cena Petra Dvorského: SAMUEL ADAM, ZŠ s MŠ Sedlice (Prešovský kraj)