Slávik Slovenska 2019

 


Photo © Miroslav Jurči

Vitajte na stránke 29. ročníka súťaže Slávik Slovenska 2019

Objednávka spevníčka Slávika Slovenska 2019

Záväznú objednávku spevníčka Slávika Slovenska 2019 vyplňte a pošlite do 1. februára 2019 na adresu: ARES, spol. s r. o., Elektrárenská 12091, 831 04 Bratislava

---

Objednávka CD Varila myšička kašičku

---

Eugen Suchoň – Klavírne dielo 1928 – 1984 (4CD)
Historicky prvé vydanie kompletnej klavírnej tvorby
najvýznamnejšej zakladateľskej osobnosti slovenskej národnej hudby

Cena €34 plus €5 poštovné

Recenzia CD Eugena Suchoňa Klavírne dielo

---

(Klub Hudobného fondu, Mýtna 29, 21. november 2018, 17:00)

K 110. výročiu narodenia Zakladateľa slovenskej národnej hudby Eugena Suchoňa vychádzajú dva jedinečné kompakty – skladateľovo kompletné Klavírne dielo a Piesňové cykly v interpretácii popredných slovenských umelcov.

V klube Hudobného fondu, Medená 29 v Bratislave sa 21. novembra o 17.00 uskutoční prezentácia dvoch výnimočných CD – Eugen Suchoň, Klavírne dielo a Eugen Suchoň, Piesňové cykly, ktoré vyšli pri príležitosti 110. výročia narodenia skladateľa. Pod názvom GENTIS FELICITAS (Šťastie národa) prídu oba kompakty odprezentovať vo forme happeningu protagonisti podujatia, ktorí sa zúčastnili na ich tvorbe. Sú to klaviristi a speváci, príslušníci novej interpretačnej generácie, ktorá sa svojím tvorivým úsilím a vzťahom k dielu Eugena Suchoňa zaslúžila o historické nahrávky v jednom priestore a čase. Prezentáciu uvedených CD bude predstavovať voľné spojenie jednotlivých častí skladieb Eugena Suchoňa z oboch kompaktov. Na záver podujatia sa uskutoční oficiálne uvedenie nových kompaktov do života za prítomnosti skladateľovej dcéry PhDr. Danice Štilichovej – Suchoňovej.

(Účastníci happeningu GENTIS FELICITAS si budú môcť tieto výnimočné kompakty zakúpiť za mimoriadne bonusové ceny.)
Partnermi podujatia sú Hudobný fond, HTF VŠMU v Bratislave, Ars Bratislavensis a SOZA.


---

Klenoty Eugena Suchoňa po prvý raz spolu!

Vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave sa 7. decembra 2018 o 18.00 h uskutoční historicky prvé spoločné predvedenie skladieb Eugena Suchoňa spojených s naším kultúrnym dedičstvom - slovenskou ľudovou piesňou.

Spevy a spievanky, pocta k 110. výročiu narodenia zakladateľa slovenskej národnej hudby národného umelca Eugena Suchoň, je po prvýkrát na Slovensku historicky verejne predvedeným súborom autorových skladieb na tému úprav a diel inšpirovaných ľudovou piesňou. Na projekte sa zúčastňujú štyri vynikajúce spevácke zbory, Symfonický orchester Slovenského rozhlas a poprední slovenskí sólisti. Ide o výnimočný a neopakovateľný koncertný formát, navyše avizujúci budúcoročné veľké jubileum - 90. rokov od premiéry našej neprekonateľnej národnej opery Krútňava, v ktorej vyvrcholilo Suchoňovo skladateľské majstrovstvo vo vzťahu k ľudovej piesni. Akoby symbolicky sa na koncerte predstaví aj súčasná vynikajúca predstaviteľka Katreny, jednej z hlavných postáv opery Krútňava - Mária Porubčinová.

Slovenské ľudové piesne, Piesne z hôr, Spievanky,Terchovské spevy, Kúcanské piesne... a ďalšie krásne zborové a inštrumentálne skladby v interpretácii Speváckych zborov Technik, Lúčnica, Ad Una Corda, Speváckeho zboru slovenských učiteľov a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod vedením Adriana Kokoša.

Sólisti: Mária Porubčinová, Eva Šušková, Pavol Remenár, Robert Smiščík
Generálni partneri: RTVS Slovenský rozhlas a Bratislavský samosprávny kraj
Organizátor: SLÁVIK SLOVENSKA, OZ


---

Partneri Slávika Slovenska: